1_b.png

Podnikateľskí anjeli čakajú len na vás!

28.03 Podnikateľskí  anjeli  čakajú len na vás!_ŽILINA (FB cover).jpg

 

Chcete zistiť, ako funguje anjelske investovanie v praxi? Máme pripravený skvelý seminár pre tých, čo pre svoje podnikanie hľadajú investora (majitelia rastúcich firiem, startupisti…), ale aj pre tých, čo chcú získať informácie o tom, ako pri investovaní postupovať.

ČO SA DOZVIETE

  • anjelske investovanie v EÚ a v SR
  • čo je rizikový kapitál, pre koho je určený a s akým podnikaním u investorov nepochodíte
  • základy investorskej matematiky (výnos vs. riziko)
  • ako sa pripraviť na rokovanie s investorom (due diligence)
  • ako investori postupujú pri valuácii startupov
  • čo môžem očakávať po zmluvnej stránke
  • aké sú základné právne inštrumenty a podmienky

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Vladimír Jakubec, PhD. – konzultant v oblasti financií pre malé a stredné podniky, podieľal sa na úspešnej realizácii projektov presahujúcich objem 20 mil. eur, poskytol stovky konzultácií z oblasti tvorby podnikateľských plánov, komplexných finančných modelov, nastavovania finančného riadenia firiem a pod. Je manažérom Klubu podnikateľských anjelov Slovenska a spoluzakladateľom portálu podnikajte.sk.

KEDY

28.03.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Klubovňa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 2622/48

010 01 Žilina

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.03.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené