1_b.png

Hendikep nie je prekážkou!

12.03.-Hendikep-nie-je-prekážkou!_AP_BB-(FB-cover).jpg

 

Aj s hendikepom sa dajú plniť sny. Nemusí byť prekážkou v podnikaní, práve naopak. Na našom seminári získate informácie o tom, aké zvýhodnenia pre podnikanie zdravotne postihnutých osôb a zamestnávanie hendikepovaných ponúka naša legislatíva.

ČO SA DOZVIETE?

  • hľadajte dôvod a majte svoj sen
  • právne formy podnikania (o.z., chránená dielňa/pracovisko, iné)
  • špecifiká podnikateľského plánu a formy podpory zo strany štátu
  • kde hľadať grantové výzvy a investorov

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

PhDr. Marcela Václavková Konrádová MBA, cert. Mgmt. – napriek vlastným zdravotným problémom našla spôsob sebarealizácie a úspešne pomáha druhým. Sociálny a biznis kouč, lektorka, riaditeľka o.z. Prístav nádeje, redaktorka Dalito sk., autorka siedmich kníh a ebooku Objav nové možnosti.

KEDY?

12.3.2019

9.50 - 12.50 hod.

KDE?

Pedagogická fakulta UMB

Miestnosť A 001

Ružová 13

974 11 Banská Bystrica

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.3.2019, do 12.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.


Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené