1_b.png

Podnikanie občianskych združení

15_7 Podnikanie občianskych združení AP (FB cover).jpg

 

Občianske združenia síce neslúžia primárne na podnikateľskú činnosť, avšak za istých podmienok je to možné. Naša lektorka vám prezradí podstatu a možnosti tohto podnikania.

ČO SA DOZVIETE?

  • podnikanie OZ cez vlastnú firmu
  • aké sú podmienky podnikania OZ
  • príjmy občianskych združení

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Jaroslava Lukačovičová – je dlhoročná úspešná podnikateľka. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a prezidentky Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií. Je autorkou knihy Občianske združenia – návod na obsluhu a údržbu.  

KEDY?

15.7.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.7.2021 do 16:30

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené