1_b.png

Podnikanie nemusí byť strašiak

26.08. Podnikanie nemusí byť strašiak_AP_PO (FB cover).jpg

 

Uvažovali ste niekedy nad podnikaním, ale odradilo vás okolie, alebo vy sami ste presvedčení, že to nie je pre vás? Dajú sa podnikateľské aktivity zladiť so starostlivosťou o deti, domácnosť, s nákupmi, rodinnými stretnutiami a dovolenkami? Príďte si vypočuť zaujímavý príbeh jednej z nás. Podnikateľky, manželky a matky dvoch skvelých synov.

ČO SA DOZVIETE

  • čo sa zmenilo v živote Ľudky Andrejkovej, keď začala podnikať
  • ako nazbierať odvahu a začať podnikať
  • ako vyjsť z komfortnej zóny a pustiť sa do podnikateľských výziev

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Ľudmila Andrejková zakladateľka projektu Jedinečné ženy, organizátorka konferencií na sebarozvoj, motiváciu a kvalitnejší život, lektorka zameraná na podporu a rozvoj podnikania, osobnostný rozvoj a motiváciu, zakladateľka stretnutí Jedinečných podnikavých žien v Prešove a Košiciach.

KEDY

26.8.2019

9:00 - 11:00 hod.

KDE

JÓNA, n.o. – Materské centrum Slniečko

Námestie slobody 2,

093 01 Vranov nad Topľou

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.8.2019 do 12.00 h


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity , sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené