1_b.png

Platobné brány a alternatívne spôsoby platby

Platobne-brany,-20_11_2019,-NR,-Int-(FB-baner).jpg

 

Viete, aké spôsoby platby zvoliť pre svoj e-shop, aby čo najviac uľahčili zákazníkovi nákup a vám optimalizovali náklady spojené s online platbami? Na našom workshope sa dozviete, ako vybrať takú platobnú bránu, ktorá bude jednoduchá na používanie pre vašich zákazníkov a zároveň sa ľahko implementuje do vašej stránky.

S expertom si poviete o rôznych slovenských a zahraničných platobných systémoch, o platbách kartou či prevodoch cez internet banking, o SMS platbách a PayPal. Nevynecháte ani platby na dobierku, platby platbou u kuriéra či splátkové systémy. Expert vám povie o rýchlosti prevodov a o automatickom párovaní platieb s fakturačným systémom a zavalí vás radami a tipmi, ako optimalizovať nákupný proces tak, aby zákazník nakúpil a zvýšil tak e-shopu jeho tržby.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • o slovenských a zahraničných platobných systémoch
 • o rôznych druhoch platieb: platba kartou, platby prevodom cez internet banking, SMS platby, PayPal, platby na dobierku, platby kartou na mieste u kuriéra
 • o splátkových systémoch
 • o implementácii jednotlivých platobných metód slovenských bánk
 • o implementácii multiplatformovej platobnej brány
 • o nákladoch spojených s prevádzkovaním online platieb
 • o rýchlosti prevodu a automatickom párovaní platieb s fakturačným systémom

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Adrián Wengrín vás oboznámi s tým, ako si vybrať platobnú bránu pre svoj e-shop a nedávať zákazníkom zbytočný dôvod nedokončiť nákup.

KEDY?
20.11.2019, 9:00 - 16:30 hod.

KDE?
Mojmírovce 919, 951 15  Mojmírovce

KONTAKT: npint_nr@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 15.11.2019 alebo do naplnenia kapacity semináru


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené