1_b.png

Osobnosť podnikateľa

cover_4.4.-Osobnosť-podnikateľa.jpg

 

Byť dobrým podnikateľom znamená vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, vedieť viesť ľudí, či pracovať na svojich vyjednávacích zručnostiach. Osobnosť podnikateľa je často vynechávaná téma, na ktorú sa nekladie dostatočný dôraz. Príďte na naše podujatie, kde vás naučíme, ako byť adaptabilní, sebavedomí a ako si zvýšiť svoje šance na úspech.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako byť dobrým lídrom / príkladom pre svojich zamestnancov, biznis partnerov i klientov
  • ako čeliť stresu
  • aké aktivity pomáhajú čistiť hlavu a podporujú kreativitu
  • aké nástroje využívať pre lepšiu správu úloh a time manažment
  • kde hľadať inšpiráciu, motiváciu, a prečo je pre osobnosť podnikateľa dôležitý networking

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Mgr. Imrich Kovaľ – analytik, konzultant a obchodník, ktorý sa už viac ako 10 rokov venuje digitálu so zameraním na biznis plány klientov. Pomáha klientom s ich riešeniami na mieru, firemnými prezentáciami, produktovými webmi, e-shopmi a propagáciou projektov.

KEDY?

4.4.2023

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2

Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 2.4.2023 do 23:59 alebo do naplnenia kapacity podujatia

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené