1_b.png

Od nápadu k biznis plánu

26_1 Od nápadu k biznis plánu_AP TN (FB cover).jpg

 

Máte podnikateľskú myšlienku ale odrádza vás konkurencia, ktorej je v dnešnej dobe veľa ? Neváhajte prísť na náš workshop, kde získate nový pohľad na to, že ak dvaja robia to isté, nie je to to isté.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako na tvorbu podnikateľského nápadu
  • Základy biznis plánu
  • Postup tvorby biznis plánu
  • Tvorba, využitie a druhy BMC

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Ladislav Tamaši - lektor a odborný konzultant s dlhoročnou praxou v oblasti tvorby podnikateľských plánov, stratégií, rozvojových projektov a finančných analýz pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov.

KEDY?

26. 1. 2021

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 21. 1. 2021 do 15:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené