1_b.png

Občianske združenie vs. podnikanie

15_7 Občianske združenie vs. podnikanie AP BB (FB cover).jpg

 

Občianske združenie v posledných rokoch získava na popularite. Vďaka tejto forme je možné podporiť a šíriť zmysluplné myšlienky. Primárne nie je určené na podnikanie, ale za určitých okolností sa môže aj podnikať a získať tak dodatočné zdroje na svoju hlavnú činnosť.

ČO SA DOZVIETE

  • ako previazať činnosť občianskeho združenia s podnikaním
  • právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na podnikanie v občianskom združení
  • podmienky predaja tovaru a služieb cez občianske združenie
  • aké formy podnikania ponúka občianske združenie a čo je ich výhodou

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Marcela Václavková Konrádová - ako konzultantka sa podieľala na vzniku mnohých občianskych združení, je riaditeľkou o.z. Prístav nádeje, pracuje ako sociálny a biznis kouč, lektorka, redaktorka Dalito sk., autorka 7 kníh a ebooku Objav nové možnosti, nominantka na Krištáľové krídlo za filantropiu za rok 2019.

KEDY

15.7.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 11.6.2021, do 23.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené