1_b.png

Občianske združenie sa oplatí I.

26.06.-Občianske-združenie-sa-oplatí-I._AP_BB-(FB-cover).jpg

 

Občianske združenie získava stále viac na popularite, založiť ho je pomerne jednoduché a prináša celý rad využiteľných benefitov. Ak teda chcete presadzovať zmysluplné spoločenské ciele a zároveň byť odbremenení od registrácie na daňovom úrade, ale tak trochu i podnikať, potom je prvé zo série našich podujatí práve pre vás.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • aký je zmysel občianskeho združenia
  • prečo v dnešnej dobe naberá na popularite
  • výhody a nevýhody občianskeho združenia
  • ako môžeme previazať činnosť občianskeho združenia so svojim budúcim podnikaním

KTO JE VAŠA LEKTORKA

Marcela Václavková Konrádová - napriek svojim zdravotným problémom úspešne pomáha druhým ako sociálny a biznis kouč; ako konzultantka sa podieľala na vzniku mnohých občianskych združení, je riaditeľkou o.z. Prístav nádeje, redaktorkou Dalito sk., autorkou siedmich kníh a ebooku Objav nové možnosti.

KEDY

26.6.2019

16.00 - 18.00 hod.

KDE

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33 - Sásová

974 01 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 25.6.2019 do 13.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.