1_b.png

Obchodné zručnosti - ako si získať zákazníka

19_5_Obchodné-zručnosti---ako-si-získať-zákazníka_cover.jpg

 

Zaujíma vás, ako analyzovať potreby budúceho zákazníka a ako zadefinovať personalizovaný úžitok? Viete ako budovať efektívnu argumentáciu a čo je asertívne zvládanie námietok v rozhovoroch? Na našom seminári sa dozviete aj to, ako predať svoj produkt alebo službu budúcemu zákazníkovi či partnerovi. Neváhajte a príďte si po cenné rady!

ČO SA DOZVIETE?

  • analyzovanie potrieb zákazníka
  • aká je efektívna a asertívna argumentácia
  • ako osloviť budúceho zákazníka

Keďže ide o interaktívne podujatie, počet účastníkov je obmedzený na 6 osôb.

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Mgr. Linda Hnatová – majiteľka a zakladateľka spoločnosti CONCORDIA Agency s.r.o, ktorá bola  niekoľkonásobne ocenená ako top agentúra v súťaži RECRUIT RANK PROFESIA, odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov na celosvetovom medzinárodnom trhu.   

KEDY?

19.5.2022

16:00 - 18:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 17.5.2022 do 14:00 alebo do naplnenia kapacity podujatia

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené