1_b.png

O odvodoch a dôchodku trochu inak

15_10_dochodky-odvody-trochu-inak-(FB-cover).jpg

 

Finančná stabilita nie je daná len výškou príjmu, ale najmä schopnosťou správne s ním zaobchádzať. Predstavíme vám tipy a triky ako si nastaviť príjem pre vás a vašich zamestnancov, aby ste aj počas dôchodku mohli spokojne spávať.

ČO SA DOZVIETE

  • ako si VIETE /NEVIETE ovplyvniť výšku svojho dôchodku
  • POMB - priemerný osobný mzdový bod
  • ako správne nastaviť nástroje dôchodkového systému
  • prehľad o celkovom odvodovom zaťažení pre živnostníka a konateľa spoločnosti
  • ako spracovať informácie tak, aby vám priniesli benefit

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Richard Bartík - spoluzakladateľ poradensko-konzultačnej spoločnosti Alfa Life s.r.o. a zároveň tvorca inovatívneho vzdelávacieho programu Peniaze alebo život. S viac ako 12-ročnými skúsenosťami v oblasti finančného vzdelávania, spolu s jeho tímom odborníkov, prinášajú komplexné a odborné riešenia pre firmy z oblasti nemocenského, sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia.

KEDY

15.10.2019

9:00 - 13:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.10.2019 do 15.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.