1_b.png

Nové technológie v architektúre

Nové technológie v architektúre! 20.05.2019.png

 

Zaujíma ťa ako vplývajú nové technológie na architektúru, si architekt, dizajnér, alebo nadšenec sveta technológií? Tak práve tento event je pre teba! Dozvieš sa novinky zo sveta technológií a ich využitie v architektonickej tvorbe a praxi. Ukážeme si, aký vplyv to má na konštrukciu a dizajn, od návrhu, cez výstavbu až po užívanie stavby. Vďaka využitiu viacerých druhov technológií dokážu odborníci navrhnúť interaktívne modely a jedinečný dizajn, ktorý dotvára celkový dojem prostredia. Poď k nám načerpať inšpiráciu aj ty!

Príjemné poobedie ti spestrí krásne prostredie a občerstvenie s kávičkou alebo čajíkom. Účasť je bezplatná.

PROGRAM:

17:30 – 17:45 – Grafické programy v architektúre (CAD systémy)

17:45 – 18:00 – Virtuálna realita pre lepšiu predstavivosť

18:00 – 18:15 CNC fréza, laser, skener, 3D tlač a ich využitie v architektúre

18:15 – 18:30 3D tlač reálnych stavieb a 3D tlač v kozme

Po 18:30 prejdeme na voľnú diskusiu.

KEDY?

Podujatie sa uskutoční v pondelok 20. mája 2019 v čase od 17:30 do 18:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Nájdete nás aj na Facebooku

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené