1_b.png

Networking a chuť úspechu

cover_21.9.--Networking-a-chuť-úspechu.jpg

 

Cielené získavanie kvalitných informácií, nových relevantných kontaktov a budovanie kľúčových vzťahov patrí k základným zručnostiam budovania vlastného biznisu. Ako sa prezentovať, ako správne „sieťovať“ a ako tým dosiahnuť vytúžený cieľ? Networking, osobný a hovorový marketing ako jeho súčasť, nie je recept na všetko a pre všetkých, no isto mnohých prekvapí, čo dokáže.

ČO SA DOZVIETE?

  • kam môže siahať networking v podnikaní
  • ako minúta profi prezentácie môže vystreliť myšlienku do neba
  • ako povedať o sebe všetko podstatné, ako zaujať – praktické cvičenie
  • praktické odporúčania práce s informáciami, zdrojmi a vzťahmi
  • ako sa dostať z bodu A do bodu B sieťovaním – praktické cvičenie inšpiratívne príbehy úspechu 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Martin Drahos - zástupca projektu BEEP networking, prostredia na podporu podnikania a rozvoj podnikateľov prostredníctvom business networking eventov. Absolvent magisterského štúdia Podnikového manažmentu. Pôsobil ako obchodný riaditeľ, konateľ, spolumajiteľ či člen predstavenstva v rôznych podnikoch. Dlhoročné skúsenosti z psychológie predaja a komunikácie pretavil do vlastných prístupov.

KEDY?

21.9.2023

9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC, Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 19.9.2023 do 23:59 alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené