1_b.png

Nenechajte si investora uletieť!

05.04. Nenechajte si investora uletieť!_AP_ŽILINA(FB cover).jpg

 

 

Zistite, čo je cieľom anjelských investorov a ako ich svojím projektom zaujať. Pretože súkromný investor nie len poskytuje peniaze, ale môže mať zároveň záujem zapojiť sa do vášho projektu ako mentor. Budúci podnikateľ by mal vedieť využiť každú príležitosť a pomoc!

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • anjelské investovanie v EÚ a v SR a rizikový kapitál
  • ako sa pripraviť na rokovanie s investorom (due diligence)
  • ako postupujú investori pri valuácií startupov
  • základy investorskej matematiky

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Vladimír Jakubec, PhD. – ako konzultant sa podieľal na úspešnej realizácií projektov presahujúcich objem 20 mil. eur, na tvorbe podnikateľských plánov, komplexných finančných modelov, nastavovaní finančného riadenia firiem a pod. Je manažérom Klubu podnikateľských anjelov Slovenska a spoluzakladateľom portálu podnikajte.sk.

KEDY

05.04.2019

09:00 - 12:00 hod.

KDE

Žilinská Univerzita

rektorát, miestnosť AFS09

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 04.04.2019 do 14.00 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené