1_b.png

Naučte sa networkovať

Naučte-sa-networkovať_28112019-(FB-cover).jpg

 

V dobe smartfónov je čoraz náročnejšie vedieť nadviazať prvý kontakt s neznámym človekom. Kľúčovou zručnosťou v podnikaní je určite aj to, ako dokážete nadviazať nové kontakty. Vďaka správnemu networkingu môžete získať nové obchodné príležitosti.

DOZVIETE SA

  • čo znamená networking
  • ako sa na networkingové stretnutia pripraviť
  • ako nadviazať prvý kontakt
  • akým chybám by ste sa počas networkingu mali vyhnúť

VÁŠ LEKTOR JE

PhDr. Erik Kubička, PhD, MBA je vysokoškolský pedagóg, manažér a konzultant s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v podnikateľskej oblasti . V rámci poradenskej a vzdelávacej činnosti zameranej na menších a začínajúcich podnikateľov spolupracoval na desiatkach podnikateľských plánov. Ako manažér viedol viaceré firmy, oddelenia, tímy a projekty. V súčasnosti dlhodobo spolupracuje so start-upom MoonLab a vedie tiež informačný a poradenský portál malepodnikanie.sk.

KEDY

28. 11. 2019

08:30 – 11:30 hod.

KDE

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Bezručova 64

911 01 Trenčín

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.11. 2019 do 12.00 h


Networking – podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené