1_b.png

Nauč sa plávať v právnych formách (špecifické právne formy podnikania)

Formy-podnikania-7_2_2019-(FB-baner).jpg

 

Ste odhodlaní a pripravení skočiť do mora podnikateľských možností? Medzi prvé a veľmi dôležité rozhodnutia, ktoré vás čakajú je výber vhodnej právnej formy vášho budúceho podnikania. Ak neviete a topíte sa v otázke, ktorá forma podnikania je vhodná, tento seminár je určený práve pre vás.

ČO SA DOZVIETE?

  • aké právne formy podnikania na Slovensku poznáme
  • ako postupovať pri zakladaní nového podnikania (živnosť, s.r.o a j.s.a.)
  • aké sú rozdiely, výhody - nevýhody právnych foriem podnikania (živnosť, s.r.o. a j.s.a)
  • najčastejšie chyby pri zakladaní právnej formy podnikania

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

JUDr. TIJANA ĆEĆEZOVÁ, LLM – odborníčka na obchodné právo, ochranu spotrebiteľa a členka Slovenskej advokátskej komory. Vedie vlastnú advokátsku kanceláriu a pôsobí ako generálna tajomníčka Slovensko – srbskej obchodnej komory.

KEDY?

7.2.2019, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava
 

KONTAKTY: ap@npc.sk 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 6.2.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria: cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené