1_b.png

Nebojte sa ísť vlastnou cestou!

14.03. Nebojte-sa-ísť-vlastnou-cestou_AP_RIMAVSKÁ-SOBOTA-(FB-cover).jpg

 

Dobrý nápad je pre začiatok podnikania dôležitý, ale sám o sebe nestačí. Možno vám chýba odvaha a potrebujete počuť slová, že sa to naozaj dá. Na našom podujatí vám túto podporu bezplatne poskytne obchodník, ktorý sa má čím pochváliť.

ČO SA DOZVIETE?

  • tipy a triky ako rozbehnúť svoj biznis
  • prečo sa netreba báť začať
  • čo je kľúčové, na čo sa zamerať
  • biznis prešľapy v začiatkoch podnikania, ako sa poučiť z vlastných chýb

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ivan Štosel - stál pri zrode značky POHAN, ktorá sa začala vyrábať „na kolene“ a postupne sa stala výnimočnou slovenskou značkou odevov - má vlastný e-shop, vzorkovú predajňu v Nitre a nájdete ju na predajných akciách, remeselných trhoch a výstavách po celom Slovensku. Ivan Štosel sa venuje vytváraniu a projektovaniu značky a dizajnu výrobkov. Zároveň sa snaží, aby tradície neupadli do zabudnutia a šírili sa vrátením tradičných výrobkov do bežného života.

KEDY?

14.3.2019

17.00 – 19.00 hod.

KDE?

Kruháč – coworking&startup center

Bélu Bartóka 20/A

979 01 Rimavská Sobota

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap. bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.3.2019, do 14.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené