1_b.png

Naskočte na vlnu LinkedInu – využite jeho potenciál naplno

08_06_Naskočte-na-vlnu-LinkedInu-–-využite-jeho-potenciál-naplno_AP_RP-(FB-cover).jpg

 

Sieť LinkedIn má potenciál, ktorý nie každý vie využiť. Ako môže vďaka nemu budúci aj súčasný podnikateľ nájsť obchodných partnerov, zákazníkov, predávať produkty či služby, alebo tvoriť virálny obsah?

ČO SA DOZVIETE?

  • prečo je LinkedIn TOP nástroj na budovanie osobnej značky
  • čo všetko vám môže v biznise priniesť
  • ako predať vaše produkty a služby na LinkedIne
  • ako nájsť, osloviť a presvedčiť potenciálnych zákazníkov

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Ivana Brutenič, PhD., zakladateľka EXACT RECRUITMENT a spoluzakladateľka linkedinstrategie.sk. Študovala obchod a marketing, je doktorkou ekonomických vied, od roku 2017 organizuje najväčší LinkedIn event na Slovensku.

KEDY?

8.6.2021

9:00 - 12:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 4.6.2021 do 23:59

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené