1_b.png

Nakopnite svoju kreativitu

21_5 Nakopnite svoju kreativitu FB cover.jpg

 

Každý z nás má na niečo talent. Bez ohľadu na vek, skúsenosti či aktuálnu situáciu nájdite spôsob, ako využiť svoj potenciál. Kreativita môže byť vašou motiváciou pre úspešné podnikanie. Pracujte na sebe, nadobudnite istotu a váš úspech porastie.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako využiť kreativitu v podnikaní
  • Zmeňte svoje myslenie!
  • Kreatívny mozog: ako objaviť nové možnosti
  • Má tvorivá osobnosť vyššie šance na úspech v podnikaní?

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Martina Harazinová - podnikateľka, talentová a kariérna poradkyňa, lektorka, motivátorka, inšpirátorka. Špecializuje sa na rozvoj mäkkých zručností a kompetencií, odhaľovanie a podporu talentov, výnimočnosti, pomáha realizovať podnikateľské nápady.

KEDY

21.5. 2020

16:30 – 18:30 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Ukončenie registrácie: 19.5. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.bb@npc.sk alebo +421 948 057 840

Účasť je bezplatná.


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.