1_b.png

Motivácia je štart aj úspech!

12.03. Motivácia je štart aj úspech!_ŽILINA (FB cover).jpg

 

Každá motivácia sa začína túžbou. Ak túžite byť podnikateľsky úspešní, prekonáte aj prekážky či pády - akým spôsobom, to záleží na vašej osobnosti. Spoznajte sami seba, nájdite svoju vlastnú motiváciu a dosiahnete svoj cieľ!

ČO SA DOZVIETE?

  • čo je motivácia, kde sa berie a ako si ju udržať
  • čo robiť pri „kroku do neznáma“
  • čo je špirála zmeny
  • ako to všetko uplatniť pri vlastnom štarte / reštarte
  • osobnostný test GPOP (Goldel Profiler of Personality)

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Michal Hamar – kouč, tréner, konzultant a špecialista rozvoja s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v korporátnych spoločnostiach. Je držiteľom lektorského osvedčenia, absolvoval množstvo rozvojových tréningov, kaučovací výcvik, je absolventom profesijného vzdelávania MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY?

12.03.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Banka Žilina

Legionárska 1

010 01 Žilina

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.03.2019 do 12.00 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené