1_b.png

Môj nápad je unikátny!

25.04.-Môj-nápad-je-unikátny-_-AP_PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

„Nemám žiadnu konkurenciu, nič podobné na trhu nie je!“ Vidíte takto svoj biznis nápad aj vy a myslíte si, že vás čaká jedine úspech? Možno áno, ale aby váš pád nebol rovnako rýchly ako pomyselný let nahor, príďte si na náš workshop vypočuť, ako svoje zámery zrealizovať na pevných základoch.

ČO SA DOZVIETE

  • aké nástroje a metódy využívať na validáciu/overenie vašej myšlienky
  • ako zistiť, či vaše produkty a služby riešia problémy zákazníkov

ako správne vytvoriť otázky, na ktoré budete hľadať odpovede medzi svojimi zákazníkmi

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Zlata Šebešová dlhoročná odborníčka v oblasti marketingu a vedúca interného marketingového oddelenia pre firmu s celoslovenskou pôsobnosťou v rôznorodých portfóliách, aktuálne pôsobí na poste odbornej konzultantky v rámci marketingovej agentúry.

KEDY

25.04.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

Kúpeľná 6

(2. poschodie, 313)

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.04.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené