1_b.png

Moderný manažment v podnikaní

2_12 Moderný manažment v podnikaní_AP KE (FB cover).jpg

 

V súčasnej dobe sa mení pohľad na manažment, manažérov a zamestnancov. Spoznajte nový manažérsky prístup, a tak získajte konkurenčnú výhodu. Na workshope objasníme pojem moderný manažment a uvedieme príklady jeho využitia v praxi.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • búranie stereotypov v riadení
  • agilné postupy, ako moderný štýl riadenia, pre rôzne projekty a činnosti
  • poznanie zodpovednosti a úloh v inovatívnom prostredí

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Rudolf Takáč – projektový manažér, v roku 2006 založil tréningovú a konzultačnú spoločnosť 2BCognitus, špecializuje sa na pomoc firmám a organizáciám v oblasti projektového a procesného riadenia. Riadil viaceré významné projekty (eContent Plus, Interreg, PROPASS, eBTS), prednášal na prestížnom IPMA World Congress 2014 v Rotterdame, v rokoch 2006 - 2012 bol prezidentom Spoločnosti pre projektové riadenie, pôsobil aj v pozícií riaditeľa Slovenského inštitútu projektového riadenia. Venuje sa aj vydavateľskej činnosti zameranej na projektový manažment.

KEDY

2.12. 2019

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Creative industry Košice, n.o.

Kasárne/Kulturpark – budova Alfa

Kukučínova 2

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29. 11. 2019 do 12.00 hod


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené