1_b.png

Marketingová horúčka v Nitre: SEO v roku 2019

10_09_AP_NR_-SEO-v-roku-2019-(FB-cover).jpg

 

Séria letných marketingových prednášok o tom, ako využívať sociálne média a silu marketingu sa končí, ale aj posledné podujatie bude stáť za to. Zvládnuť SEO optimalizáciu je predpokladom úspechu. A preto vás naučíme, ako na to.

ČO SA DOZVIETE

  • je SEO pre vás výhodné
  • ako a prečo sa dostať na prvé strany vyhľadávača Google
  • ako nastaviť stratégiu
  • ako neprepchávať text kľúčovými slovami
  • ako NErobiť SEO
  • ako robiť SEO v roku 2019

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Mgr. Vladimír Podkamenský – aktuálne projektový manažér v SEO v agentúre Ui42 so špecializáciou na technické SEO a linkbuilding. Zastrešuje komplexné SEO služby pre klientov od nastavenia počiatočnej stratégie po koordináciu tímu špecialistov. Aktuálne sa podieľa na optimalizácií webových stránok klientov ako eyerim, Mobilonline, Leaseplan a iných.

KEDY?

10.9.2019

16:30 - 19:30 hod.

KDE?

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.9.2019 do 15.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.