1_b.png

Marketingová horúčka v Nitre: Email Marketing

6..8.-E-mail-Marketing_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Poďte s nami stráviť leto plnohodnotne a marketingovo! Po seminári o Instagrame pokračujeme v sérií prednášok o tom, ako využívať sociálne média a silu marketingu v podnikaní. Tentokrát si povieme viac o budovaní email databázy a SPAM skóre.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vytvoriť a spravovať tisícovú email kampaň
  • ako zautomatizovať email marketing tak, aby fungoval 24/7
  • čo je to email marketingový funnel
  • aké metriky sledovať pri kampani
  • čo je to SPAM skóre a ako ho znížiť
  • 5 fáz budovania 10 000 email databázy

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Silvio Michal – ecommerce konzultant v agentúre ui42 digital a certifikovaný špecialista, ktorý sa úspešne podieľal na tvorbe email marketingu pre slovenské a české ecommerce weby ako aj vzdelávacie projekty. Zameriava sa na email marketing pretože prináša vyšší predaj. Medzi jeho klientov patria: Poradca Podnikateľa, Kameň a zdravie, BOSP.sk, EBENICA COFFEE, Trenkwalder Innovations a iní.

KEDY?

15.8.2019

16:30 - 19:30 hod.

KDE?

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT: Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.8.2019 do 15.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.