1_b.png

Má môj nápad šancu uspieť?

Má-môj-nápad-šancu-uspieť_5_3_2019_(FB-cover).jpg

 

„Môj nápad je unikátny! Nemám žiadnu konkurenciu, nič podobné na trhu nie je! Všetci to budú chcieť!“ Rozmýšľate takto aj vy? Tak pozor, aby ste sa nepopálili a neodsúdili svoje podnikanie na neúspech už pri štarte. Na našom workshope vám povieme, ako svoje zámery zrealizovať na pevných základoch.

ČO SA DOZVIETE

- aké nástroje a metódy môžete využívať na validáciu / overenie vašej myšlienky

- ako zistiť, či vaše produkty a služby riešia problémy zákazníkov

- ako správne vytvoriť otázky, na ktoré budete hľadať odpovede medzi svojimi zákazníkmi

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. ANDREJ RYBOVIČ - rozvoju podnikania a podpore podnikateľov sa venuje viac ako 5 rokov. Podieľal sa na organizovaní víkendového startup podujatia v Žiline, pôsobil ako lektor a koordinátor univerzitného programu Povolanie podnikateľ. V súčasnosti je v rámci startupu MindBox zodpovedný za business development, marketing, komunikáciu s partnermi a predaj.

KEDY

5.3.2019

17:00 – 19:00 hod.

KDE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2

Twin City Blok A

811 09 Bratislava

KONTAKT: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 5.3.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené