1_b.png

LETNÁ ŠKOLA Postav svoje podnikanie na nohy

LETNÁ-ŠKOLA_12_08_Postav-svoje-podnikanie-na-nohy_AP_KE(FB-cover).jpg

 

Ste pripravení na svet biznisu, alebo vám ešte niečo chýba? Podnikateľskú myšlienku už máte v hlave, len odpovede na kľúčové otázky pre vstup na podnikateľskú scénu stále neprichádzajú? Príďte na Letnú školu a vypracujte si pomocou skúsených lektorov vlastný Business Model Canvas, ktorý vám pomôže utriediť si myšlienky - kto je vaša cieľová skupina, ako ju oslovíte, či ako budete zarábať! Naučíme vás tiež, ako sa vysporiadať s marketingom prostredníctvom sociálnych sietí pri vašom budúcom podnikaní.

ČO SA NAUČÍTE

Pondelok 12.8.2019 – Metódy a proces vytvorenia modelu

 • krátke zhrnutie Business Modelu Canvas
 • vzory využívané pri modelovaní
 • dizajnovanie business modelu

Utorok 13.8.2019 - Stratégie a praktická tvorba

 • stratégie pri tvorbe modelov
 • hodnotenie business modelov
 • tvorba konkrétnych modelov pre účastníkov

Streda 14.8.2019 - Základ komunikačnej stratégie

 • odvodenie stratégie zo vstupov Business Model Canvas
 • definícia pridanej hodnoty produktu a služieb pre komunikačnú stratégiu
 • príprava komunikačného plánu a budovanie si vzťahov so zákazníkom

Štvrtok 15.8.2019 - Marketing zameraný na predaj

 • vyvodenie segmentácie trhu z Business Modelu Canvas
 • vytvorenie komunikačných persón a správne cielenie reklamy
 • budovanie efektívnych distribučných kanálov vďaka správnej komunikácii so zákazníkom

Piatok 16.8.2019 - Komunikácia so zákazníkom prostredníctvom sociálnych sietí

 • framework SEE - THINK - DO - CARE
 • marketing na sociálnych sieťach
 • Google Analytics (základný prehľad)

KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Ing. Viliam Vajda, PhD. - spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra, pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend. Pracoval ako odborný asistent Ekonomickej fakulty TUKE, dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov. V biznis sektore sa venuje manažmentu vývoja softvérových produktov v oblasti automatizácie.

Ing. Marek Lavčák - začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu Aktivita zvyšuje úspech (AZU), v roku 2013 sa stal spoluzakladateľom startupového a co-workingového centra, ktorého je výkonným riaditeľom. V biznis sektore je brand konzultantom a členom organizačných tímov, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend.

Mgr. Viktória Margitová - pracuje ako Online Marketing Specialist vo firme Promiseo , kde zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane. Vedie tiež kurzy social media marketingu a copywritingu. Viedla desiatky projektov, od malých lokálnych start-upov, až po nadnárodné korporáty.

HOSŤ PODUJATIA

Bc. Peter Šoltés - založil marketingovú spoločnosť Promiseo, ktorá je Premier Google Partner na Slovensku a zároveň jediný člen Asociácie digitálnych marketingových agentúr na východnom Slovensku. Skúsenosti z aplikácie rôznych marketingových nástrojov a marketingovej komunikácie kombinuje s biznis schopnosťami a za svoje úspechy získal ocenenie Forbes 30 pod 30.

KEDY

12.08. – 16.08.2019

16:00 – 21:00 hod.

KDE

UVP TECHNICOM

B. Němcovej 5

040 02 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.8.2019 do 12.00 hod


Letná škola Akceleračného programu, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC , Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené