1_b.png

Letná škola marketingu

27_9---1_10-Letná-Škola,-september-2021-AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Prežite týždeň s lektormi a ľuďmi z podnikateľského prostredia, ktorí vás naučia, ako prezentovať svoje podnikateľské nápady v online priestore. Budeme hovoriť tiež o inováciách a digitalizácií klientskej databázy, ako aj o spôsoboch zvýšenia  efektivity reklamných kampaní.

ČO SA DOZVIETE

27.09.2021 - Viditeľný obsah

 • Čo je SEO a prečo sa s ním zaoberať
 • Na čo si dať pozor pri začiatkoch práce na webe
 • Ako tvoriť obsah, ktorý je SEO friendly
 • Pravidelný monitoring – základ úspechu
 • Ako si ustrážiť aktivity vašej konkurencie

 

28.09.2021 – Facebook I.

 • ako nastaviť FB stratégiu pre kampane
 • ako komunikovať od prvého príspevku
 • ako prepojiť FB s YouTubom a Newslettrom
 • ako nastaviť reklamu (boostovanie) a využívať štatistiky
 • novinky a najčastejšie chyby

29.09.2021 – Facebook II.

 • úvod do práce s Facebook Business Managerom
 • ako pracovať s týmto pokročilým nástrojom
 • aké sú jeho výhody
 • aké sú nastavenia a funkcie

30.09.2021 – Výkonnostný marketing

 • čo predurčuje úspešnú kampaň
 • spoznajte svojho zákazníka cez marketingové dáta
 • ktoré ukazovatele sú smerodajné
 • ako zvýšiť efektívnosť
 • s čím nestrácať čas

01.10.2021 – Digitalizácia klientskej databázy

 • efektívne riadenie databázy
 • digitalizácia databázy
 • čo je to retencia
 • má zmysel mať vernostný program ?

VAŠI LEKTORI

Marek Petrovič – Profesionálne sa venuje marketingu 5 rokov počas ktorých si prešiel dlhou cestou až po vlastnú firmu. Za jeho odbornosťou stoja skúsenosti, ktoré nabral ako marketingový špecialista vo Volis International kde spoznal Google Ads PPC kampane, e-shope pamas.sk kde riadil výkonnostné kampane v 7 krajinách.

Ján Aštary – Vyznačuje sa praktickým prístupom k riešeniu problému a pre klientov navrhuje rýchle, efektívne a pragmatické riešenia založené na dátach. Je expertom pre klientsku analytiku, výkonnostný marketing, lojalitu, retenciu, inovácie či digitalizáciu. Viedol úspešné CRM a marketingové tímy a riadil viaceré veľké inovačné a technologické projekty a startupy.

David Kořínek (hosť) – profesionál v oblasti digitálneho marketingu v rámci ktorého sa špecializuje na e-commerce consulting, PPC kampane, marketingové stratégie ale aj user experience (UX). Aktuálne pôsobí v popredných firmách a to ui42 na Slovensku a vo firme BEINSIPRE v Českej republike kde zastáva riadiace pozície. 

KEDY

27.09 – 01.10.2021

16:00 – 21:00 hod

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 23.09. 2021 do 12.00 h


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené