1_b.png

LETNÁ ŠKOLA komunikácie

08.-12.07.-Letná-škola-komunikácie-_AP_TRNAVA-(FB-cover).jpg

 

Chce sa vám prísť do školy, kde sa naučíte úspešne komunikovať svoj podnikateľský nápad? Určite áno! V priebehu jedného júlového týždňa získate prostredníctvom praktických cvičení a konkrétnych techník neoceniteľnú skúsenosť profesionálnej komunikácie s obchodnými partnermi či klientmi.

ČO SA NAUČÍTE

Pondelok 8.7.2019 – Prezentácia bez stresu

 • ako na sebavedomú prezentáciu
 • ako si pripraviť a predniesť svoju prezentáciu
 • príprava vlastnej prezentácie a jej odprezentovanie
 • efektívna spätná väzba

Utorok 9.7.2019 Prezentovanie svojho biznisu

 • prezentovanie svojho biznisu
 • dvere k potenciálnym obchodným partnerom
 • komunikácia pri obchodnom stretnutí
 • praktický tréning konkrétnych situácií

Streda 10.7.2019 – Komunikácia so zákazníkom

 • prečo je komunikácia so zákazníkmi kľúčovou zručnosťou úspešného podnikateľa
 • špecifiká komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (telefonický kontakt, e – mail, ...)
 • ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám pri komunikácii so zákazníkmi
 • ako komunikačné zručnosti úspešne a efektívne aplikovať
 • naučíte sa konkrétne techniky komunikácie so zákazníkom
 • tréning konkrétnych techník

Štvrtok 11.7.2019 – Fan page ako komunikačný kanál

 • ako spravovať sociálne siete
 • komunikácia s klientmi v online prostredí
 • ako vybrať vhodné komunikačné kanály
 • základné nastavanie stratégie

Piatok 12.7.2019 – Ako na dobrú prezentáciu

 • čoho sa pri prezentácii vyvarovať
 • ako zvládnuť prezentáciu firmy na verejnosti, klientom či obchodným partnerom
 • základné tipy a triky pre dobrú prezentáciu
 • spätná väzba k vašim konkrétnym prezentáciám a výstupom

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou pre rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

Mgr. Jana Uková – konzultantka, mediátorka a lektorka, venuje sa oblasti komunikácie s cieľovým zákazníkom, má dlhoročné skúsenosti v oblasti predaja, obchodných jednaní, vyjednávania a prezentácii rôznych spoločností. Taktiež je úspešnou podnikateľkou.

Ing. Adela Bednáriková – špecializuje sa na online marketing, na nastavenia marketingových stratégii, analýzu a vyhodnocovaniu úspešnosti marketingových aktivít, venuje sa tiež komunikácii s klientmi a dodávateľmi, v súčasnosti pracuje ako Senior Marketing Specialist.

Ing. Ildiko Hanuliaková – skúsená lektorka a manažérka projektov v oblasti služieb zamestnanost, pôsobí ako školiteľka pre oblasti: manažment a finančný manažment projektov, príprava projektovej žiadosti, základy podnikania a tvorba podnikateľského plánu, profesionálna prezentácia.

KEDY

08. – 12.07.2019

09:00-14:00 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 05.07.2019 do 12:00 h.


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené