1_b.png

Letná škola biznisu

12-16_7_letna_skola_biznisu_ap_tt.jpg__1200x628_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

 

Počas 5 dní budeme rozvíjať vaše podnikateľské nápady. Získať môžete aj nové skúsenosti, zážitky a taktiež spoznať nových biznis partnerov.

DOZVIETE SA

Pondelok 20.9.2021 – Plánovanie v biznise

 • Prečo v podnikaní plánovať?
 • Ako (ne)plánovať pri rozbiehaní vlastného podnikania?
 • Techniky podnikateľského plánovania.

Utorok 21.9.2021 – Biznis model

 • Sila podnikateľských modelov
 • Business Model Canvas (BMC)
 • Ako vytvoriť biznis model budúceho podnikania

Streda 22.9.2021 – Metódy a proces vytvorenia BMC

 • Krátke zhrnutie Business Modelu Canvas
 • Prečo ho budete potrebovať a čo musí obsahovať
 • Dizajnovanie biznis modelu

Štvrtok 23.9.2021 – Stratégia a praktická tvorba BMC

 • Stratégia pri tvorbe modelu
 • Hodnotene biznis modelov
 • Tvorba konkrétnych modelov

Piatok 24.9.2021–  Rekapitulácia a bilancia biznis plánov

 • Nastavenie vlastnej vízie a stratégie
 • Zhodnotene plánovania podnikateľského zámeru

KTO JE VÁŠ LEKTOR

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. – lektor, školiteľ, vysokoškolský pedagóg, ktorý má skúsenosti z oblasti súkromnej sféry ako aj vedecké vzdelanie z oblasti plánovania a stratégie.

Mgr. Ján Májek, DiS. Art  – pôsobil vo veľkých nadnárodných firmách, kde ako manažér zodpovedal za oblasť marketingu a obchodu. Dnes pracuje so svojím tímom pre viac ako 300 slovenských a medzinárodných klientov, ktorým poskytuje komplexné marketingové služby (od newslettra až po mobilnú aplikáciu) v digitálnom priestore.

Ing. Juraj Kučera - sa už 10 rokov venuje rozvoju podnikania, marketingu, predajným stratégiám a inovatívnym biznis modelom. Počas svojej pracovnej činnosti pomohol desiatkam firiem v rozvoji a pracoval na mnohých medzinárodných a výskumných projektoch. Autor niekoľkých publikácií, majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej a kreatívnej agentúry.

KEDY

20. - 24.9.2021

9:00 – 14:00 hod.

KDE

Budova Aquapolis Business Centrum – NPC Trnava

Piešťanská 3

917 01 Trnava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 17.9.2021 do 14:00 hod.

KONTAKTY ap.tt@npc.sk alebo +421 948 046 357

Účasť je bezplatná.


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870 

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Letná škola Akceleračného programu v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené