1_b.png

Letná škola - 5 krokov k online podnikaniu

19-23_7 LETNÁ ŠKOLA AP (FB cover).jpg

 

Za 5 dní si prejdeme tie najdôležitejšie KROKY, bez ktorých sa nemôžeš pohnúť, ak chceš rozbehnúť ONLINE PODNIKANIE. Neváhaj a prihlás sa na našu Letnú školu, keďže už zajtra ráno sa môžeš prebudiť s novou energiou a chuťou začať podnikať.

KEDY?

19. – 23.7.2021 pondelok - piatok

16:00 – 20:00 hod. každý deň

PROGRAM

Pondelok, 19.7.2021: Vytvor si web stránku pre svoj biznis

Utorok, 20.7.2021: Vytvor si Facebook a Instagram konto

Streda, 21.7.2021: Daj si pozor na GDPR a obchodné podmienky

Štvrtok, 22.7.2021: Nauč sa písať a vytvárať kreatívny obsah

Piatok, 23.7.2021: Bezpečnosť pri online podnikaní

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na kurze, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.7.2021 do 14:00

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.

19-23_7 LETNÁ ŠKOLA AP_Page_2.jpg

Letná škola Akceleračného programu sa realizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II-BA kraj. Kód ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené