1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Váš podnikateľský štart

17-21_5 KPZ Váš podnikateľský štart AP_TN (FB cover).jpg

 

Naštartujte svoje podnikanie čo najlepšie už na začiatku! Zúčastnite sa online kurzu podnikateľských zručností, kde počas piatich dní s expertami z praxe získate všetky potrebné informácie pre rozbeh podnikania.

ČO SA DOZVIETE

Pondelok 17.05.2021 – Biznis model canvas

 • ako a na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci
 • spoznáte rozdiel medzi Business Model Canvas a biznis plánom
 • ako a na čo ich budete potrebovať a čo musia obsahovať
 • cez ukážky a prípadové štúdie si povieme, ako pomocou BMC premeniť nápad na skutočnosť

Utorok 18.05.2021  – Právne zručnosti

 • základné povinnosti a požiadavky na podnikanie v off-line svete (kamenná prevádzka)
 • základné povinnosti a požiadavky na podnikanie v on-line svete (e-shop)
 • minimálne právne zručnosti a limity pre každého podnikateľa
 • minimálny rozsah právnych dokumentov potrebných pre každodenné podnikanie

Streda 19.05.2021 – Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • špecifické právne formy podnikania a ich výhody/nevýhody
 • ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 • chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • ako na účtovníctvo pri začiatku podnikania

Štvrtok 20.05.2021 – Komunikačné a prezentačné zručnosti

 • ako sa predstaviť a čo povedať na úvod stretnutia
 • ako odprezentovať vlastnú značku, produkt/službu
 • neverbálna a verbálna stránka komunikácie a prezentácie
 • ako sa dobre pripraviť a obchodné stretnutie

Piatok 21.05.2021 – Marketingové zručnosti

 • ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 • ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 • ako správne nastavený marketing pomáha značke

 

VAŠI LEKTORI

PhDr. Erik Kubička, PhD., MBA – pracoval na Vysokej škole manažmentu/City University ako prodekan a vedúci Katedry informačných technológií a pedagóg. Od roku 2006 vedie vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá podnikateľským poradenstvom. Ako riaditeľ neziskovej organizácie vedie informačný portál pre malých a začínajúcich podnikateľov malepodnikanie.sk

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je zakladateľom a riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Už 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, e-commerce, BOZP, obchodné právo, trestné právo a pod.

Ing. Daniela Dobišová – zakladateľka a konateľka spoločnosti Option A s.r.o. poskytujúcej služby podvojného účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti aktívne podporuje rozvoj a vzdelávanie v regióne Hornej Nitry, pôsobí ako lektorka a odborný konzultant v oblasti účtovníctva a miezd.

Mgr. Nikola Sedláčková, PhD., zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra, trénerka zručností v oblasti prezentácie a biznis etikety. Okrem toho, že pomáha ľuďom v sebarozvoji, v súkromnom živote sa realizuje vo viacerých dobrovoľníckych projektoch.

Norbert Lojko, MBA –  špecialista so skúsenosťami marketingového manažéra v médiách, mediálnych a reklamných agentúrach, medzinárodných a domácich spoločnostiach. Má bohaté skúsenosti s budovaním značiek, tvorbou marketingových plánov, reklamných a mediálnych kampaní.

KEDY

17. – 21.5. 2021

16:00 – 20:00 hod.

KDE

ONLINE

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 12. 05. 2021 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené