1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ - Tvoja cesta k podnikaniu

cover_22.5. KPZ - Tvoja cesta k podnikaniu.jpg

 

Naštartujte svoj biznis na kurze, ktorý vám ponúka vedomosti v kocke potrebné na rozbeh podnikania.

KEDY?

22.5.2023 – 26.5.2023 pondelok - piatok

16:00 – 20:00 hod. každý deň

KDE?

Online

PROGRAM

Pondelok, 22.5.2023 - Biznis zručnosti, lektor: Mgr. Imrich Kovaľ,

Utorok, 23.5.2023 - Špecifické účtovno- odvodové zručnosti a finančné zručnosti, lektorka: Ing. Jana Hudáková

Streda, 24.5.2023 - Špecifické právne zručnosti, lektor: JUDr. Matej Biroš

Štvrtok, 25.5.2023 - Marketingové zručnosti, lektor: PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA 

Piatok, 26.5.2023 - Biznis protokol a Komunikačné zručnosti - lektorka: Mgr. Linda Hnatová.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.5.2023 do 20:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

plagat_BA_22.5. KPZ - Tvoja cesta k podnikaniu2.jpg

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný. Na Kurz podnikateľských zručností sa môžu registrovať iba tí uchádzači, ktorí neabsolvovali Kurz podnikateľských zručností v rámci projektu NPC II – BA kraj v minulosti.

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené