1_b.png

Kurz podnikateľských zručností – Rozbehnite sa!

13-17.7_KPZ – Rozbehnite sa!_AP TT (FB cover).jpg

 

Láka vás podnikanie? Získajte viac informácii z oblasti financií, práva či rady odborníka na marketing pred rozbehnutím podnikania. Opäť sme pripravili obľúbený týždenný kurz podnikateľských zručností na ktorom sa dozviete všetko, čo potrebujete pre úspešný štart.

DOZVIETE SA

13-17.7_KPZ – Rozbehnite sa!_AP TT_Page_2.jpg

KEDY

13. – 17.7. 2020

14:00 - 18:00 hod.

KDE

NPC Trnava - Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

91701 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 12.07.2020 do 14:00 h.


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.