1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Rozbeh podnikania

11.-15.11. Kurz podnikateľských zručností_AP_TT_Senica(FB cover).jpg

 

Vraví sa, že človek by mal byť pripravený na všetko. Buďte pripravení na rozbeh vášho podnikania! Ako na to? Stačí, ak s nami strávite jeden novembrový týždeň, kedy vás naši odborníci z praxe oboznámia so základnými podnikateľskými zručnosťami pre ľahší a úspešnejší štart.

DOZVIETE SA

Pondelok 11.11.2019 Marketingové zručnosti

 • prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
 • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám

Utorok 12.11.2019 Obchodné zručnosti

 • ako riadiť svoj biznis
 • myšlienkové mapy ako spôsob organizovania svojho biznisu

Streda 13.11.2019 Biznis protokol zručnosti

 • spoločenský protokol a etiketa v praxi
 • osobný image, reprezentácia osoby, firmy
 • protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká

Štvrtok 14.11.2019 Komunikačné zručnosti

 • ako sa prezentovať a predať sám seba
 • akými zručnosťami a schopnosťami by mal disponovať dobrý obchodník/podnikateľ

Piatok 15.11.2019 - Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní podnikania
 • téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

VAŠI LEKTORI SÚ

Ing. Adela Bednáriková – špecializuje sa na online marketing, na nastavenia marketingových stratégii, analýzu a vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, venuje sa tiež komunikácii s klientmi a dodávateľmi, v súčasnosti pracuje ako Senior Marketing Specialist.

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou pre rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol, komunikačné zručnosti, audit gastronomických služieb v rámci zaoceánskych či riečnych lodí. Pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva, zaoceánskych a riečnych plavieb.

Mgr. Kristína Strapcová – bývalá rozhlasová redaktorka so skúsenosťami z riadenia marketingových kampaní a PR komunikácie. Momentálne sa venuje tvorbe marketingových a komunikačných stratégii, ako aj implementácii efektívnych princípov pri zrode a existencii malých firiem.

JUDr. Mgr. Ing. Martin Valúch, MBA. - odborník na právo a právne činnosti s tým súvisiace. Pôsobí ako riaditeľ Európskeho vzdelávacieho a informačného centra ako aj coach a lektor. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti právneho poradenstva, riadenia a lektorovania.

KEDY

11. – 15.11.2019

15:00-19:15 hod.

KDE

Mestský úrad - Informačné centrum Europe Direct Senica

Štefánikova 56

905 25 Senica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí viď nižšie

Ukončenie registrácie: 10.11.2019 do 24:00 h.


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

 • fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené