1_b.png

Kurz podnikateľských zručností Prešov

22.02. KPZ_PO cover.jpg

 

V priebehu jedného februárového týždňa vám naši experti poradia, ako zrealizovať váš podnikateľský nápad, kde zohnať peniaze aj komu svoj produkt či službu ponúknuť. Na kurze spoznáte nových ľudí a možno aj budúcich obchodných partnerov.

ČO SA DOZVIETE?

Pondelok 18.02.2019 Ako odprezentovať podnikateľský nápad?

 • Ako pripraviť efektívnu prezentáciu zameranú na „predaj“ podnikateľského nápadu
 • Rozvoj komunikačných zručností (získanie sebavedomia pri vystupovaní na verejnosti v role podnikateľa)

Utorok 19.02.2019 Plán v biznise – základ úspechu

 • Ako nastaviť špecifický plán v biznise a jeho praktický význam pre podnikateľa
 • Správne nastavenie tvorby cien

Streda 20.02.2019 Účtovníctvo v praxi – jasne a zrozumiteľne

 • Špecifiká účtovníctva
 • Účtovne výkazy v praxi
 • Daňové povinnosti podnikateľa

Štvrtok 21.02.2019 Právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • Špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania, rozdiel medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným
 • Povinná elektronická komunikácia so štátom cez www.slovensko.sk
 • Vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo)
 • Ochrana duševného vlastníctva a GDPR

Piatok 22.02.2019 Manažment a marketing

 • Základy textovej a vizuálnej reklamnej tvorby
 • Nastavenie reklamy pre cieľovú skupinu
 • Ako predáva reklama v prostredí konkurencie, ako sa odlíšiť a zviditeľniť v segmente vášho podnikania
 • Ako vytvárať a udržiavať corporate identity a branding svojho budúceho biznisu a ako vytvoriť funkčný reklamný komunikátor pre svoju budúcu firmu

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Mgr. Ľuboš Marcinek - školiteľ a lektor preferujúci techniky a metódy neformálneho vzdelávania založeného na zážitku. Zameriava sa na problematiku rozvoja sociálnych zručností a občiansku participáciu na živote spoločnosti na rôznych úrovniach. V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, aktívnych občanov, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu a menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou Nadáciou Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka.

Mgr. Ing. Kamil Kubík - odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Košickom samosprávnom kraji. Odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektmi z neziskového, verejného a súkromného sektora, ktorým pomáhal pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je víťazom súťaže Tatra banky a.s. cez platformu Challengest a je držiteľom viacerých manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií, riadenia procesov a ďalších.

Ing. Mária Nazarejová - v oblasti účtovnej, mzdovej a daňovej pôsobí 22 rokov, zaoberá sa vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty, spracúva mzdovú agendu, účtovné závierky a daňové priznania.

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., L.L.M. - pôsobí ako advokátka a vysokoškolská učiteľka, špecializuje sa na občianske a obchodné právo, na právo duševného vlastníctva, ochranu osobných údajov či mediálne právo. Venuje sa publikačnej činnosti a prednáša doma aj v zahraničí.

Mgr. Ivan Baláž, PhD. - marketér, expert na reklamu, branding, PR a MM, poradca a tvorca reklamných komunikátov so skúsenosťami s desiatkami globálnych, stredných i malých spoločností.

KEDY?

18.02.2019 – 22.02.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE?

UniCentrum (2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.02.2019 do 12.00 h


Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené