1_b.png

Kurz podnikateľských zručností - Od nápadu k biznisu

21-25_11-KPZ---Od-nápadu-k-biznisu_november-AP_BB-(FB-cover).jpg

 

Každý podnikateľský príbeh začína nápadom, prípravou a chuťou začať. Počas piatich dní získate prístup k expertom, ktorí vám pomôžu dosiahnuť základné podnikateľské zručnosti a naštartovať vaše podnikanie.

HARMONOGRAM MODULOV

1.deň (21.11.) Obchodné zručnosti

 • osobný prístup k zákazníkovi a dôvera v podnikaní
 • metódy a techniky obchodného jednania
 • ako vytvoriť neodolateľnú obchodnú ponuku
 • čo platí na náročného zákazníka

2.deň (22.11.) Biznis zručnosti

 • čo potrebujete vedieť pred návrhom biznis plánu
 • kto sú vaši zákazníci a na čom budete zarábať
 • ako vytvoriť Biznis model Canvas
 • ako premeniť nápad na skutočnosť

3.deň (23.11.) Formy podnikania a daňovo-odvodové zručnosti

 • akú formu podnikania si vybrať a prečo
 • aké povinnosti vás čakajú pri zakladaní podnikania
 • vedenie účtovníctva a daňovo-odvodové povinnosti pri začatí podnikania
 • chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť

4. deň (24.11.) Marketingové zručnosti

 • prečo byť v biznise autentický
 • budovanie značky / vizuálna identita a komunikačná stratégia
 • prepojenie značky s produktami a službami firmy
 • ako manažovať marketingovú exekutívu 

5.deň (25.11.) Komunikačné zručnosti

 • ako správne odprezentovať svoj nápad
 • ako komunikovať v tíme, argumentovať a presadiť svoj názor
 • efektívna komunikácia so zákazníkmi

 

KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Ivana Havranová - pracovala vo vrcholovom manažmente v oblasti obchodu a služieb. Dnes pracuje ako kouč, tímový kouč a konzultant. Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho programu pre manažérov/lídrov. Verí v potenciál jednotlivca, silu myšlienky, a že dobré sa nakoniec presadí.

Juraj Kučerasa už 10 rokov venuje rozvoju podnikania, marketingu, predajným stratégiám a inovatívnym biznis modelom. Pomáha firmám v rozvoji. Je autorom niekoľkých publikácií, majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej a kreatívnej agentúry v oblasti digitálneho marketingu.

Ailina Hanková - daňová a ekonomická poradkyňa, odborníčka v oblasti účtovníctva, od roku 2009 sa venuje ekonomickému a daňovému poradenstvu pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a podnikateľov zo segmentu malých a stredných podnikov.

Katarína Ďurčová - strategický poradca pre malé a stredné firmy v oblasti marketingu, obchodu a ľudských zdrojov. Zakladateľka značky AXIM a spoluzakladateľka siete ATTAO. Pomáha značkám vystúpiť z davu, nastavuje komunikáciu, propagáciu a rast v súlade s hodnotami firmy.

Nikola Sedláčková - zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Angažuje sa vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia (fundraising a firemná filantropia).

 

KEDY

21. – 25.11. 2022

16.00 – 20.00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.


Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 16.11. do 14.00 hod.

KONTAKTY: ap.bb@npc.sk alebo +421 948 057 840

Účasť je bezplatná.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:

Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené