1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Naštartujte svoj biznis

11_15_11 KPZNaštartujte svoj biznis_AP ZA (FB cover).jpg

 

Odborníci z praxe vám pomôžu kvalitne naštartovať váš biznis! Stačí, ak sa prihlásite na bezplatný päťdňový kurz v Žiline, počas ktorého sa naučíte zvládnuť úvodné podnikateľské kroky.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

Pondelok 11.11.2019 – Business Model Canvas (BMC)

 • ako si vytvoriť BMC
 • načo nám slúži BMC
 • ukážka praktických príkladov

Utorok 12.11.2019 – Marketingové zručnosti – tipy a triky na rozbehnutie biznisu

 • aké nástroje sa najviac využívajú
 • ako sa odlíšiť od konkurencie
 • využitie sociálnych sietí

Streda 13.11.2019 – Špecifické právne a daňovo-odvodové zručnosti

 • rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • postup pri zakladaní právnej formy
 • chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • komunikácia so štátnymi inštitúciami

Štvrtok 14.11.2019 – Vystupovanie, získanie zákazníka a komunikácia s ním

 • komunikácia so zákazníkom
 • budovanie stabilných vzťahov so zákazníkmi
 • tipy a triky využívané pri komunikácii
 • využitie neverbálnej komunikácie

Piatok 15.11.2019 – Finančné zručnosti

 • cash flow a ako si nastaviť ciele
 • aké techniky využívať
 • možnosti financovania pri rozbehu podnikania

VAŠI LEKTORI

Andrej Rybovič – je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy, ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup, Customer development a správne validovať nápad.

Petra Kunertová – absolvovala doktorandské štúdium so zameraním na kreatívnu ekonomiku, počas ktorého pôsobila ako lektorka marketingu a online marketingu. Tri roky bola súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang, kde spravovala sociálne siete viac ako 20 firiem (4ka, Mercedes Žilina, Keramika Soukup, SAD Žilina )

Jana Ftorkováodborníčka v oblasti účtovníctva, od roku 2011 má vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá spracovaním účtovníctva a miezd a poradenstvom v oblasti ekonomiky pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a podnikateľ zo segmentu mikro a malých podnikov.

Miroslav Kubiš – má 13-ročnú prax v obchode. Trénerskej a lektorskej činnosti sa venuje 9 rokov. Pracuje vo Vzdelávacej Akadémii Žilina a školil obchodníkov zo sektorov financií, bankovníctva, personalistiky a pod.

Ján Žovin – je zodpovedný za začínajúcich podnikateľov v Žilinskom a Trenčianskom kraji s cieľom pomôcť a podporiť ich, aby si začali plniť svoje sny. V minulosti spolupracoval s domácimi a nadnárodnými spoločnosťami pri rozvoji ich podnikania.

KEDY

11.11. - 15.11.2019

16:00 – 20:15 hod.

KDE

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitný vedecký park

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.11.2019 do 22.00 h


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené