1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Ako predať svoj podnikateľský nápad

25.-29.11.-KPZ-Ako-predať-svoj-podnikateľský-nápad-_AP_PREŠOV-(1)-(FB-cover).jpg

 

V priebehu jedného novembrového týždňa vám naši experti poradia, ako zrealizovať váš podnikateľský nápad, kde zohnať peniaze aj komu svoj produkt či službu ponúknuť. Na kurze spoznáte nových ľudí a možno aj budúcich obchodných partnerov.

ČO SA DOZVIETE

Pondelok – 25.11.2019 Prezentácia podnikateľského nápadu

 • ako „predať“ svoj podnikateľský nápad
 • ako získať sebavedomie pri vystupovaní

Utorok – 26.11.2019 Plán v biznise – základ úspechu

 • špecifický plán v biznise a jeho praktický význam pre podnikateľa
 • správne nastavenie tvorby cien

Streda – 27.11.2019 Účtovníctvo v praxi jasne a zrozumiteľne

 • špecifiká účtovníctva
 • účtovné výkazy v praxi
 • daňové povinnosti podnikateľa

Štvrtok – 28.11.2019 Právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania
 • rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • povinná elektronická komunikácia so štátom cez www.slovensko.sk
 • vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo)
 • ochrana duševného vlastníctvo a GDPR

Piatok – 29.11.2019 Manažment a predajné zručnosti

 • marketing – čo sa skrýva za týmto cudzím slovom?
 • ja a môj biznis – stručne a jasne
 • čo ma odlíši od konkurencie
 • komunikácia šitá na mieru zákazníka
 • emócie vs. rozum v predajnom procese
 • marketingová a predajná stratégia

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Ľuboš Marcinek - preferuje techniky a metódy neformálneho vzdelávania založeného na zážitku, zameriava sa na problematiku rozvoja sociálnych zručností a občiansku participáciu na živote spoločnosti na rôznych úrovniach. V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, aktívnych občanov, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu a menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou Nadáciou Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka.

Mgr. Ing. Kamil Kubík - odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy, odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektmi z neziskového, verejného a súkromného sektora, ktorým pomáhal pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je víťazom celoslovenskej súťaže Tatra banky a.s. cez platformu Challengest a je držiteľom viacerých manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií, riadenia procesov a ďalších.

Ing. Mária Nazarejová - inžinierka ekonómie, v oblastí účtovnej, mzdovej a daňovej pôsobí 22 rokov. Zaoberá sa vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty, spracúva mzdovú agendu, účtovné závierky a daňové priznania.

JUDr. Matej Biroš – vyštudovaný právnik, lektor a podnikateľ, momentálne pôsobí v advokátskej kancelárii, kde dlhodobo pracuje s malými a strednými podnikateľmi a vo svojej praxi sa zameriava na obchodné právo a právo obchodných spoločností, najmä zakladanie, zmeny a zrušenie spoločností.

Mgr. Michal Rohrböck – lektor a biznis konzultant, podnikateľ, manažér s viac ako 14 ročnými skúsenosťami s predajom služieb a produktov z rôznych oblastí. V podnikaní sa riadi mottom: „Robme veci tak, aby zákazník hľadal nás a nie my jeho“. Ako konzultant sa špecializuje predovšetkým na komunikáciu a psychologické aspekty v predajnom procese. Radšej ako vygooglené poučky odovzdáva praktické skúsenosti.

KEDY

25.11.2019 – 29.11.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove Budova UniCentrum (2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 22.11.2019 do 12.00 h


Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené