1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ

23.-27.09. Kurz podnikateľských zručností_AP_ 2 TRNAVA (FB cover).jpg

 

Ste po letnej dovolenke a oddychu, plný energie a nápadov? Máte chuť pustiť sa do niečoho nového a vlastného? Tak práve pre vás sme pripravili týždňový kurz, v rámci ktorého behom piatich dní získate základné zručnosti pre úspešné naštartovanie vášho podnikateľského zámeru.

DOZVIETE SA

Pondelok 23.9.2019 - Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní podnikania
 • téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

Utorok 24.9.2019 - Finančné zručnosti

 • finančné a ekonomické hľadisko vášho podnikateľského zámeru
 • príprava finančného rozpočtu, ako analyzovať náklady
 • účtovníctvo a jeho nástrahy

Streda 25.9.2019 – Biznis zručnosti

 • spoločenský protokol a etiketa v praxi
 • osobný image, reprezentácia osoby, firmy
 • protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká

Štvrtok 26.9.2019 – Komunikačné zručnosti

 • prečo je komunikácia so zákazníkom kľúčovou zručnosťou úspešného podnikateľa
 • ako odprezentovať svoj podnikateľský zámer
 • ako tieto zručnosti úspešne a efektívne aplikovať a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám pri komunikácii so zákazníkmi, či obchodnými partnermi

Piatok 27.9.2019 - Marketingové zručnosti

 • prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
 • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám

VAŠI LEKTORI SÚ

PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD. - odborník na exekučnú činnosť a právne činnosti. Zaoberá sa zakladaním spoločností a s tým súvisiacich odborných a právnych činností. Pôsobí ako lektor v rámci Slovenskej komory exekútorov a Spoločnosti mediátorov Slovenska, ktorých je aj členom.

Ing. Katarína Štefaničková – odborníčka v oblasti účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy bola riaditeľkou DÚ Piešťany, odboru priamych daní MF SR a momentálne pôsobí v akciovej spoločnosti ako ekonómka a členka predstavenstva.

Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol, komunikačné zručnosti, audit gastronomických služieb v rámci zaoceánskych či riečnych lodí. Pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva, zaoceánskych a riečnych plavieb.

Mgr. Jana Uková – konzultantka, mediátorka a lektorka, venuje sa oblasti komunikácie s cieľovým zákazníkom, má dlhoročné skúsenosti v oblasti predaja, obchodných jednaní, vyjednávania a prezentácii rôznych spoločností. Taktiež je úspešnou podnikateľkou.

Ing. Adela Bednáriková – špecializuje sa na online marketing, na nastavenia marketingových stratégii, analýzu a vyhodnocovaniu úspešnosti marketingových aktivít, venuje sa tiež komunikácii s klientmi a dodávateľmi, v súčasnosti pracuje ako Senior Marketing Specialist.

KEDY

23.9.2019 – 27.9.2019

16:00-20:15 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum – NPC Trnava

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.09.2019 do 14:00 h.


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.