1_b.png

Kurz podnikateľských zručností Bratislava

18.3-22.3.2019_KPZ_BRATISLAVA (FB cover).jpg

 

Pýtate sa, ako dlho trvá získanie kľúčových zručností na rozbeh úspešného biznisu? Presne 5 dní, a 6-ti experti stačia na to, aby ste získali základné podnikateľské zručnosti na rozbeh svojho vysnívaného biznisu. Na konci získate certifikát o absolvovaní tohto kurzu. Príďte a pomôžeme vám s naštartovaním vášho biznisu.

KEDY

18.3. - 22.3.2019

pondelok – piatok, každý deň od 16:00 – 20:00

KDE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.3.2019 do 12:00

Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní. Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Na Kurz podnikateľských zručností sa môžu registrovať iba tí uchádzači, ktorí neabsolvovali Kurz podnikateľských zručností v rámci projektu NPC II – BA kraj v minulosti.

Kontakt: ap@npc.sk

ČO VÁS ČAKÁ?

Pondelok, 18.3.2019

Biznis zručnosti

Na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci? Spoznáte rozdiel medzi Business MODEL Canvas a biznis PLÁNOM, na čo ich budete potrebovať a čo musia obsahovať. Praktické cvičenia vám ukážu ako môžete pomocou Business Model Canvas premeniť váš biznis nápad na skutočnosť.

Lektor: Ing. ANDREJ RYBOVIČ - sa venuje rozvoju podnikania a podpore podnikateľov viac ako 5 rokov. Podieľal sa na organizovaní víkendového startup podujatia v Žiline a pôsobil ako lektor a koordinátor univerzitného programu Povolanie podnikateľ. V súčasnosti je v rámci startupu MindBox zodpovedný za business development, marketing, komunikáciu s partnermi a predaj.

Utorok, 19.3.2019

Špecifické právne zručnosti

Ozrejmíte si, ako postupovať pri ZAKLADANÍ nového podnikania (živnosť a s.r.o.) i to, aké chyby najčastejšie robia ľudia pri výbere a zriadení právnej formy podnikania. Taktiež sa dozviete užitočné informácie o AUTORSKÝCH PRÁVACH, patentoch, ochranných známkach a o tom, ako si môžete ochrániť vašu podnikateľskú ideu.

Lektorka: JUDr. TIJANA ĆEĆEZOVÁ, LLM – odborníčka na obchodné právo, ochranu spotrebiteľa a členka Slovenskej advokátskej komory. Vedie vlastnú advokátsku kanceláriu a pôsobí ako generálna tajomníčka Slovensko – srbskej obchodnej komory.

Streda, 20.3.2019

Špecifické daňovo - odvodové zručnosti

Dozviete sa, ako sa čo najefektívnejšie vysporiadať s ÚČTOVNÍCTVOM a aké sú dane a odvody pri jednotlivých typoch podnikania.

Lektorka: Ing. Jaroslava Lukačovičová – dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Finančné zručnosti

Získate vedomosti z finančného manažmentu a dozviete sa zaujímavosti o rôznych zdrojoch financovania vášho budúceho biznisu. Naučíte sa tiež, ako pripraviť rozpočet a nastaviť vyvážený cashflow.

Lektor: Ing. Marián Smorada, PhD. - dlhoročný podnikateľ v oblasti ekonomického a personálneho poradenstva, tvorby podnikateľských plánov a zámerov či finančných analýz.

Štvrtok, 21.3.2019

Biznis protokol a Komunikačné zručnosti

Získate prípravu na vaše prvé pracovné stretnutia a rady, ako vystupovať pri kontakte s budúcimi biznis partnermi alebo zákazníkmi. Naučíte sa, ako upútať svoje publikum a zlepšiť prezentačné zručnosti a ako správne využiť neverbálnu komunikáciu v biznise. Zistíte, prečo je dôležitý prvý dojem a ako ho nepokaziť.

Lektorka: Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov.

Piatok, 22.3.2019

 

Marketingové zručnosti

Dozviete sa viac o nástrojoch online marketingu a sociálnych sieťach, ich logike a možnosti reklám a predaja. Zistíte, aké marketingové stratégie existujú.

 

Lektorka: Mgr. Daniela Grečnerová- spoluzakladateľka a marketingová riaditeľka služby Tootoot. Je taktiež spoluzakladateľka a CEO House of Ukulele, ktorá je nezávislá digital PR & online marketingová agentúra, ktorá sa primárne zameriava na oblasti kultúry, hudobného priemyslu, filmu, živých podujatí, dizajnu, architektúry, inovácií (startupov), osvetových a vzdelávacích projektov.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

* Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené