1_b.png

Kurz podnikateľských zručností

18.-22.3.-KPZ-_AP_TT-(FB-cover).jpg

 

Máte podnikateľský nápad a s ním plno nezodpovedaných otázok? Príďte na náš marcový týždeň a počas piatich dní sa stretnete s odborníkmi, ktorí vám poskytnú cenné rady, tipy a triky ako úspešne rozbehnúť vaše podnikanie.

ČO SA DOZVIETE?

Pondelok 18.3.2019

 • špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo
 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní vášho podnikania
 • téma autorských práv, ochrane značky, nápadu, či patentov

Utorok 19.3.2019

 • business zručnosti
 • ako správne vstúpiť do podnikateľského sveta a ktoré kroky sú tie nevyhnutné
 • tvorba biznis plánu, na čo slúži, čo by mal obsahovať, ako ho zrealizovať

Streda 20.3.2019

 • finančné zručnosti
 • finančné a ekonomické hľadiská vášho podnikateľského zámeru
 • príprava finančného rozpočtu, nastavenie cashflow, ako analyzovať náklady
 • účtovníctvo a jeho nástrahy

Štvrtok 21.3.2019

 • marketingové zručnosti
 • vizuálna komunikácia - dôležitý prvok identity budúceho podnikateľa
 • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám

Piatok 22.3.2019

 • obchodné zručnosti
 • ako sa prezentovať a predať sám seba
 • akými zručnosťami a schopnosťami by mal disponovať dobrý obchodník/podnikateľ

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD. - odborník na exekučnú činnosť a právne činnosti s tým súvisiace. Pôsobí ako súdny exekútor, je členom vzdelávacej komisie Slovenskej komory exekútorov a členom Spoločnosti mediátorov Slovenska, kde sa podieľa na vzdelávacej činnosti ako lektor.

Ing. Idikó Hanuliaková – lektorka a manažérka projektov s 20-ročnou praxou v oblasti služieb zamestnanosti, venuje sa manažmentu a finančnému manažmentu projektov, príprave projektových žiadostí, tvorbe podnikateľského plánu a profesionálnej prezentácii. Venuje sa tiež kariérnemu poradenstvu, vzdelávacím aktivitám v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých.

Ing. Katarína Štefaničková – odborníčka v oblasti účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy pôsobila na rôznych vedúcich pozíciách v oblasti financií a daní. Bola riaditeľkou DÚ Piešťany, odboru priamych daní MF SR, momentálne pôsobí v akciovej spoločnosti ako ekonómka a členka predstavenstva.

Mgr. Martin Horvath – konzultant v oblasti riadenia stratégií značiek a marketingovej komunikácie, pôsobil v oblasti cestovného ruchu na viacerých úrovniach riadenia od štátnej agentúry SACR, cez pozíciu výkonného riaditeľa OOCR v Bratislave. Je odborný vedúci pracovník vo verejnej aj súkromnej sfére a konateľ spoločnosti Branding Slovakia Consultancy s.r.o., ktorá sa venuje architektúre značiek.

Ing. Robert Schmidt – dlhoročný úspešný podnikateľ a predseda krajskej zložky Slovenskej živnostenskej komory v Trnave. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore začínajúcim podnikateľom, ktorým odovzdáva na rôznych konferenciách svoje skúsenosti s podnikaním. Taktiež pôsobí tiež ako lektor a poradca pre ekonomickú činnosť.

KEDY?

18.03.2019 – 22.3.2019

14:00-18:15 hod.

KDE?

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská3

91701 Trnava

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.03.2019 do 9:00 h.


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené