1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Zvýšte vaše šance na úspech

25-29_11 KPZ – Zvýšte vaše šance na úspech_AP BB (FB cover).jpg

 

Budúcnosť v podnikaní je daná schopnosťou nachádzania príležitostí spolu s využitím vašich zručností. Príďte na náš podnikateľský kurz a získajte základné zručnosti spoločne s návodom, ako sa uchytiť v podnikaní. Pretože vaše nápady majú hodnotu len vtedy, keď máte zručnosti k ich realizácii.

KEDY

25.11. – 29.11.2019

8.00 – 12.00 hod.

KDE

Centrum ďalšieho vzdelávania pri Technickej univerzite vo Zvolene

budova Slovenskej a drevárskej knižnice TU Zvolen (učebňa L5)

T.G.Masaryka 20

960 01 Zvolen

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 22.11.2019 do 12.00 hod.

PROGRAM:

25-29_11 KPZ – Zvýšte vaše šance na úspech_AP BB_Page_2.jpg

 

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.