1_b.png

Kurz podnikateľských zručností

7-11_10 Kurz podnikateľských zručností 10_AP_BA_ 2 (FB cover).jpg

 

Pýtate sa, ako dlho trvá získanie kľúčových zručností na rozbeh úspešného biznisu? Presne 5 dní, a 6-ti experti stačia na to, aby ste získali základné podnikateľské zručnosti na rozbeh svojho vysnívaného biznisu. Na konci získate certifikát o absolvovaní tohto kurzu. Príďte a pomôžeme vám s naštartovaním vášho biznisu.

KEDY?

7.10.2019 – 11.10.2019 pondelok - piatok

16:00 – 21:00 hod. každý deň

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na kurze, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 7.10.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný. Na Kurz podnikateľských zručností sa môžu registrovať iba tí uchádzači, ktorí neabsolvovali Kurz podnikateľských zručností v rámci projektu NPC II – BA kraj v minulosti.

ČO VÁS ČAKÁ?

Pondelok, 7.10.2019 - Biznis zručnosti

Na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci? Spoznáte rozdiel medzi Business MODEL Canvas a biznis PLÁNOM, na čo ich budete potrebovať a čo musia obsahovať. Praktické cvičenia vám ukážu ako môžete pomocou Business Model Canvas premeniť váš biznis nápad na skutočnosť.

Utorok, 8.10.2019 - Špecifické právne zručnosti

Ozrejmíte si, ako postupovať pri ZAKLADANÍ nového podnikania (živnosť a s.r.o.) i to, aké chyby najčastejšie robia ľudia pri výbere a zriadení právnej formy podnikania. Taktiež sa dozviete užitočné informácie o AUTORSKÝCH PRÁVACH, patentoch, ochranných známkach a o tom, ako si môžete ochrániť vašu podnikateľskú ideu.

Streda, 9.10.2019

Špecifické daňovo - odvodové zručnosti

Dozviete sa, ako sa čo najefektívnejšie vysporiadať s ÚČTOVNÍCTVOM a aké sú dane a odvody pri jednotlivých typoch podnikania.

Finančné zručnosti

Získate vedomosti z finančného manažmentu a dozviete sa zaujímavosti o rôznych zdrojoch financovania vášho budúceho biznisu. Naučíte sa tiež, ako pripraviť rozpočet a nastaviť vyvážený cashflow.

Štvrtok, 10.10.2019 - Marketingové zručnosti

Dozviete sa viac o nástrojoch online marketingu a sociálnych sieťach, ich logike a možnosti reklám a predaja. Zistíte, aké marketingové stratégie existujú.

Piatok, 11.10.2019 - Biznis protokol a Komunikačné zručnosti

Získate prípravu na vaše prvé pracovné stretnutia a rady, ako vystupovať pri kontakte s budúcimi biznis partnermi alebo zákazníkmi. Naučíte sa, ako upútať svoje publikum a zlepšiť prezentačné zručnosti a ako správne využiť neverbálnu komunikáciu v biznise. Zistíte, prečo je dôležitý prvý dojem a ako ho nepokaziť.

KTO BUDÚ VAŠI LEKTORI?

Každý blok v rámci 5 dňového harmonogramu vedie iný lektor.

Lektorka: Ing. Martina Hanusová - je zodpovedná za business development, rozvíjanie platformy a značky (COO BeeSafe). Súčasne aktívne spoluorganizuje Startup Weekend Žilina. Venuje sa rozvoju podnikateľských zručností a shopností so zameraním na začínajúcich podnikateľov v komunite Startupisti.

Lektorka: JUDr. Tijana Ćećezová, LLM – odborníčka na obchodné právo, ochranu spotrebiteľa a členka Slovenskej advokátskej komory. Vedie vlastnú advokátsku kanceláriu a pôsobí ako generálna tajomníčka Slovensko – srbskej obchodnej komory.

Lektorka: Ing. Jaroslava Lukačovičová – dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Lektor: Ing. Ladislav Smoroň – podniká v oblasti finančného a podnikateľského vzdelávania a poradenstva, spolupracoval na národnom projekte podnikateľského vzdelávania so Združením podnikateľov Slovenska, je aktívny vo viacerých NGO zameraných na podnikateľské a finančné vzdelávanie.

Lektor: Mgr. Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Venuje sa dizajnu, tvorbe webstránok a merketingových kampaní jednotlivých projektov a produktovému marketingu pre spoločnosť Fores Services.

Lektorka: Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené