1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Pripravení na všetko

20.-24.05-KPZ-Pripravení-na-všetko_AP_TT-(FB-cover).jpg

 

Buďte pripravení na rozbeh vášho podnikania! Stačí, ak s nami strávite jeden májový týždeň, kedy vás naši odborníci z praxe oboznámia so základnými podnikateľskými zručnosťami pre ľahší a úspešnejší štart.

DOZVIETE SA

Pondelok 20.5.2019 - Obchodné zručnosti

 • ako sa prezentovať a predať sám seba
 • akými zručnosťami a schopnosťami by mal disponovať dobrý obchodník/podnikateľ

Utorok 21.5.2019 – Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní podnikania
 • téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

Streda 22.5.2019 – Finančné zručnosti

 • finančné a ekonomické hľadisko vášho podnikateľského zámeru
 • príprava finančného rozpočtu, nastavenie cashflow, ako analyzovať náklady
 • účtovníctvo a jeho nástrahy

Štvrtok 23.5.2019 – Marketingové zručnosti

 • prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
 • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám

Piatok 24.5.2019 – Biznis zručnosti

 • spoločenský protokol a etiketa v praxi
 • osobný image, reprezentácia osoby, firmy
 • protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Robert Schmidt – dlhoročný úspešný podnikateľ a predseda krajskej zložky Slovenskej živnostenskej komory v Trnave, venuje sa rozvoju podnikania a podpore začínajúcim podnikateľom, pôsobí tiež ako lektor a poradca pre ekonomickú činnosť.

PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD. - odborník na exekučnú činnosť a právne činnosti s tým súvisiace pôsobí ako súdny exekútor a je aj lektorom v Slovenskej komore exekútorov a Spoločnosti mediátorov Slovenska, ktorých je členom.

Ing. Katarína Štefaničková – odborníčka v oblasti účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy bola riaditeľkou DÚ Piešťany, odboru priamych daní MF SR a momentálne pôsobí v akciovej spoločnosti ako ekonómka a členka predstavenstva.

Mgr. Martin Horváth – v oblasti cestovného ruchu pôsobil na viacerých úrovniach riadenia od štátnej agentúry SACR, cez pozíciu výkonného riaditeľa OOCR v Bratislave, je odborný vedúci pracovník vo verejnej aj súkromnej sfére a konateľ spoločnosti Branding Slovakia Consultancy s.r.o., ktorá sa venuje architektúre značiek.

Mgr. Linda Hnátová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol a komunikačné zručnosti, pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva a zaoceánskych či riečnych plavieb.

KEDY

20.05.2019 – 24.5.2019

14:00-18:15 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.05.2019 do 10:00 h.


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené