1_b.png

Komunikačné zručnosti a asertivita v podnikaní

13.02.-Komunikacne-zrucnosti_TT_cover.jpg

 

Na komunikácií stojí a padá náš každodenný život, či už ide o prácu, biznis, partnera alebo priateľov. Ako môžu byť komunikačné zručnosti a asertivita prospešné vo vašom budúcom podnikaní vám povie naša odborníčka.

ČO SA DOZVIETE?

  • aktívne počúvanie druhej strany - ako prispôsobiť svoju komunikáciu potrebám druhej strany
  • predchádzanie konfliktov - ako pochopiť svojho partnera (obchodného partnera, zamestnanca)
  • asertivita v každodennom živote - ako jej prostredníctvom dosiahnuť výsledok prijateľný pre obe strany (win-win)

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Mária Boťanská – akreditovaná lektorka, ktorá sa po dlhoročných skúsenostiach s psychológiou zákazníkov pri prieskumoch trhu upriamila na oblasť osobnostného rozvoja. Je majiteľkou prieskumnej agentúry, ktorá sa venuje spotrebiteľskému správaniu a HR prieskumom. Založila Akadémiu pozitívneho života, kde sa venuje rôznym témam ako je zvyšovanie sebavedomia, práca s emóciami, zmeny myslenia a jeho vplyv na náš život.

KEDY?

13.02.2019

09:30-12:30 hod.

KDE?

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 261/1

917 01 Trnava

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.02.2019


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené