1_b.png

Komunikácia v biznise

20.03. Komunikácia v biznise_TRNAVA_cover.jpg

 

Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. Možno vaše najbližšie obchodné stretnutie bude práve tým, ktoré znovu naštartuje váš biznis. Nenechajte to na náhodu, príďte na náš workshop a pripravte sa.

ČO SA NAUČÍTE

  • viesť obchodné stretnutie v uvoľnenej atmosfére
  • pochopiť svoju i zákazníkovu neverbálnu komunikáciu
  • aktívne počúvať a správne reagovať
  • pracovať so stresom a využiť ho vo svoj prospech

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Henrieta Holúbeková – rečnícka mentorka TEDx spíkrov, spíkerka TEDx Univerzity Komenského 2018, autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež a dospelých. Už 20 rokov učí odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií. Je tvorkyňou náuky o sebe, ktorá predstavuje vodcovstvo zajtrajška.

KEDY

20.03.2019

16:00 - 20:00 hod.

KDE

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 261/1

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.03.2019 do 24.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené