1_b.png

Keď si sadnete s podnikaním (príbeh úspešnej podnikateľskej praxe)

13.10.-Keď-si-sadnete-s-podnikaním_cover.jpg

 

Príďte si do Trenčína vypočuť úspešný podnikateľský príbeh spoločnosti, ktorá je priekopníkom v oblasti sedacích riešení a ktorá vytvorila pojem „tuli vak“. Ako to celé začalo a aká bola cesta od nápadu po jeho realizáciu. Viac vám povie zakladateľ spoločnosti Tuli.sk, s.r.o., ktorá sa špecializuje na ručnú výrobu a predaj sedacích vakov Tuli. Záver podujatia bude patriť networkingu.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako sa zrodila myšlienka na vytvorenie tuli vaku
  • s akými výzvami sa stretli na začiatku podnikania
  • ako sa popasovať s prichádzajúcou konkurenciou
  • networking

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Martin GuttmanCEO a zakladateľ úspešnej značky doplnkov „Tuli“, ktorá je na trhu už od roku 2006 a podarilo sa jej preniknúť aj do Čiech. V ich produktovom portfóliu však nájdete nielen ikonicky známe tuli vaky, ale mnoho iných doplnkov do domácnosti či kancelárie.

KEDY

13.10.2022

10:00 – 12:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trenčín

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.10.2022 do 12.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Trenčín Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.tn@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe, ako forma Informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené