1_b.png

Instabiznis

02.07.-Instabiznis_AP_NITRA-(FB-cover).jpg

 

Chcete strategicky a cielene komunikovať na Instagrame? Príďte na seminár pre tých, ktorí vnímajú silu sociálnych médií v marketingu a podnikaní. Buďte tam, kam sa obracia pozornosť ľudí!

DOZVIETE SA

  • ako nastaviť Instagram a predať

  • ako komunikovať od prvého príspevku až po Instastory

  • čo sú hashtagy a ako ich používať

  • ako nastaviť reklamu a využívať štatistiky

  • novinky a najčastejšie chyby

VAŠA LEKTORKA JE

Mgr. Petra Rusnáková – autorka projektu Som handmade tvorca (viac ako 8 000 sledovateľov na FB) sa na svojom blogu venuje podpore vzdelávania handmade predajcov a radí, ako úspešne predávať svoje výrobky. V jej portfóliu nájdete aj niekoľko e-bookov o správnom predaji handmade tvorby.

KEDY

02.07.2019

16:30 - 19:30 hod.

KDE

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 01.07.2019 do 17.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené