1_b.png

Finančné zručnosti v hrsti

financne-zrucnosti_cover.jpg

 

Začínate podnikať, ale neviete, kde získať financie? Zaujíma vás kde, a či vám niekto vie dať financie na rozbeh vlastnej firmy, či ako si správne zvoliť výšku kapitálu? Na odbornom seminári skúseného experta na financie Ladislava Smoroňa zistíte aké sú možnosti financovania z verejných a súkromných zdrojov.

ČO SA DOZVIETE?

  • reálne možnosti odkiaľ získať kapitál
  • ako si vytvoriť finančný plán a rozpočet
  • na čo klásť dôraz pri tvorbe biznis plánu
  • zaujímavosti o rôznych zdrojoch financovania vášho budúceho biznisu
  • aké chyby v oblasti financovania robia začínajúci podnikatelia najčastejšie

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Ing. LADISLAV SMOROŇ – odborník, ktorý podniká v oblasti finančného a podnikateľského vzdelávania, spolupracoval na národnom projekte podnikateľského vzdelávania so Združením podnikateľov Slovenska, je aktívny vo viacerých NGOs zameraných na podnikateľské a finančné vzdelávanie.

KEDY?

14.2.2019, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.2.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené