1_b.png

Financie na rozbeh

06.05. Financie na rozbeh_AP+RP_TRENČÍN(FB cover).jpg

 

Rozbehnúť vlastné podnikanie, firmu či startup nie je jednoduché, ale vždy ľahšie, ak máte potrebné financie. Potrebujete poradiť kde a ako ich získať? Na našom seminári sa dozviete, aké máte možnosti v banke, alebo ako svojím biznisom osloviť investora.

DOZVIETE SA

  • ako získať finančné prostriedky na rozbeh podnikania
  • ako správne nastaviť podnikateľské aktivity
  • ako pripraviť kvalitný biznis projekt

VÁŠ LEKTOR

Ján Žovin – skúsený manažér, v oblasti retailu prešiel viacerými manažérskymi pozíciami, má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností, vlastné podnikanie rozbehol v oblasti internetového predaja a nových foriem low cost retailových sietí.

KEDY

06.05.2019

13:00 – 16:00 hod.

KDE

Budova Slovenskej sporiteľne

Námestie sv. Anny 3148

911 79 Trenčín

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 05.05.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný progra,m Podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené